Om outsourcing

Allt fler kunder nyttjar PlusByråns möjligheter att helt ta hand om redovisning och lönehantering. Kostnaderna sänks, kvaliteten höjs och processerna blir effektivare genom vår personals ekonomiska kompetens och höga kunskap. Som kund får du en ökad kontroll och bättre lönsamhet – samtidigt som du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Bättre kontroll och lönsamhet

Outsourcing ligger verkligen i tiden då allt måste effektiviseras för ökad lönsamhet. Inte minst för småföretagare som ofta saknar tid och ekonomisk kompetens. Du betalar bara för utförda tjänster och slipper anställa personal. En enkel och problemfri lösning!

Outsourcing ställer höga krav på oss som leverantör, något vi triggas av. Du kan vara trygg med att vi har god insikt i ditt företags verksamhet, att vi är proaktiva och professionella – och att vi lyssnar på dina önskemål.

Testa oss så får du se!